Gmina Frysztak
System Identyfikacji Wizualnej

Nowoczesna i jednolita identyfikacja promocyjna ma za zadanie ukazać Gminę Frysztak jako miejsce przyjazne i atrakcyjne dla mieszkańców oraz turystów. Gmina poprzez swą lokalizację posiada olbrzymi potencjał turystyczny i gospodarczy. Następstwem dobrze przeprowadzonych działań promocyjnych, wdrożona skuteczna komunikacja wizualna będzie wyznacznikiem pobudzającym lokalną przedsiębiorczość oraz czynnikiem zachęcającym dla potencjalnych zewnętrznych inwestorów.
Identyfikacja wizualna Gminy Frysztak została zbudowana w oparciu o dotychczas używany herb, którego stosowanie nie było dostatecznie sprecyzowane. Nowo powstałe logo, będące nierozerwalną częścią identyfikacji wizualnej nie zastępuje natomiast nadrzędnego symbolu jakim jest gminny herb, który ma swoje zastosowanie do oficjalnych celów.
Identyfikacja wizualna Gminy Frysztak przewiduje dostosowanie projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych - drukowanych i cyfrowych. Obejmuje ona: oficjalną papeterię i oprawę dokumentów, projekty gminnych plakatów do wydarzeń, billboardów, ogłoszeń, informatorów. Spójny branding obejmuje również gadżety, upominki i inne materiały promocyjne.
Drukowane elementy identyfikacji wizualnej, takie jak papeteria, zostały zaprojektowane w oparciu o modułowy system kompozycji.
Spójność i czytelność materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Frysztak zapewnia ich jednolita i uporządkowana kompozycja. Są one przygotowywane z wykorzystaniem siatki modułowej, która reguluje pozycjonowanie logo, układ strony oraz rozmieszczenie tekstu, zdjęć i ilustracji.
Drogowskazy dla szlaków pieszych i rowerowych w regionie zostały zaprojektowane spójnie z zasadami określonymi w systemie identyfikacji wizualnej.Dyplom zdobył dwie nagrody:

Nagroda Honorowa w konkursie o Nagrodę im. Jerzego Panka na Najlepszy Dyplom 2018 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Główna Nagroda w konkursie „Wzorowe Podkarpackie 2018” w kategorii „Wzorowa Wizja”

__________

System Identyfikacji Wizualnej Gminy Frysztak – Dyplom Magisterski
Autor: Juliusz Bachta
Promotorzy: dr hab. prof. UR Wiesław Grzegorczyk, mgr Ondrej Revicky
Kierunek: Sztuki Wizualne (Grafika projektowa i warsztatowa)
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki
Rok akademicki: 2017 / 2018

You may also like

Back to Top