Przemyskie Juwenalia 2016
Identyfikacja wizualna drugiej edycji studenckiego festiwalu odbywającego się w Przemyślu (w ramach Podkarpackich Juwenaliów) pod pod marką 'PrzeJuwenalia'. Impreza organizowana jest przez Uczelnaną Radę Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Branding for students festival in Przemyśl 'PrzeJuwenalia". Event is Organized by students government at East European Higher School in Przemyśl.
Fot. Juliusz Bachta
Przemyskie Juwenalia Facebook: fb.com/przejuwenalia

You may also like

Back to Top