Lwowski zapał
Warsztaty ceramiczne we Lwowie

Publikacja ta podsumowuje wyjazd do Lwowa studentów Wydziału Sztuki UR, członków Koła Naukowego Rzeźby "Zapał", w dniach 7-11 listopada 2016 roku. Celem wyjazdu było odbycie warsztatów ceramicznych prowadzonych przez dr Krystynę Gawron i prof. Dimitra Tkanko, w lwowskim przedsiębiorstwie „Rezon”.

Katalog towarzyszył jednocześnie wystawie Lwowski zapał, prezentującej prace powstałe podczas lwowskich warsztatów, która odbyła się w Galerii „Hetta” i Klubokawiarni „Ferment” w Krośnie (ul. Portiusa 4), w ramach cyklu wystaw Wiosenne przyciąganie, czynnej od 28 kwietnia do 11 maja 2017.

Wydawca katalogu:
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki
al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-315 Rzeszów
tel.: 17 872 1174, 17 872 1276
ur.edu.pl/wydzialy/sztuki

Koło Naukowe Rzeźby „Zapał” Wydziału Sztuki UR
Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów
Budynek Wydziału Sztuki, sala 016

ur.edu.pl/wydzialy/sztuki/kolo-naukowe-zapal

Opracowanie graficzne, fotografie, skład: Juliusz Bachta
Tekst: Juliusz Bachta, Angelina Bury
Przygotowanie do druku, druk: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

ISBN 998-83-7996-411-6
Rzeszów 2017

You may also like

Back to Top